top of page

1988

Galeri Nev Ankara

Genç sanatçılarımızdan Mithat Şen, yedinci kişisel sergisini Ankara Galeri Nev’de açıyor. Siyah-beyaz renklerin ağır bastığı resimlerden sonra, yeni bir yönelişe kayan Mithat Şen’in sergilenen çalışmalarında renkli ve atak bir yaklaşım dikkati çekiyor. Sergilenen resimlerde ön plana çıkan “yalıtılmışlık” olgusu, görsel bir problematiğin karşılığı olarak algılanabilir. Resimlerinin temelini “karşıtlık” üzerine oturtan sanatçı, bu sergisinde zıtlıklar arasındaki dengeyi irdelemekte. Zihinsel bir yaklaşımın izlendiği çalışmalarda karşımıza çıkan yaklaşım, arık ve saf duyarlılığın sonucu eldelendiği için düşündürücü ve zorlayıcı. Resim yüzeyi üzerinde boya yüklü bölgeler yaratan Mithat Şen, öteden beri irdelediği erotizmi bu kez daha yakıcı bir açıdan ele alıyor.

 

Görsel algının boyutlarını zorlayarak elde edilmiş bir “iç kıpırtının” yarattığı gerilim, sergilenen çalışmalara süreğen diriliği kazandırdığı gibi, sergilendikleri coğrafyada da farklılaştırıyor onları. Mithat Şen’in resmindeki “pentür” olgusu, geçerli zihinsel bir kavram olarak, önce kendi elemanlarından başlayarak resimsel davranışın özünü sorguluyor. Bu serginin ortaya çıkışındaki itici gücün “düşünsellik” olduğunu çalışmalardaki bu sorgulamadan anlıyoruz. Son derece açık görünmesine rağmen biraz derinleşildiğinde kapalı, dışsal, ikonografik ya da güzel nitelemelerini aşan bir evrenle karşılaşıyoruz bu sergilemede.

Sergi Davetiyesi

Ekran Resmi 2019-05-30 15.14.58.png

Eserler

bottom of page