top of page

2011

Bali Art

Karşıt Formlar

Gülseli İnal

 

[…]

Varoluşun ilk nüveleri yüzeyde sanatçının eliyle biçimlenirken bir tür semavi kütleler seçilmiş renklerle harmanlanıp kompozisyonun unsurlarını oluşturuyor. Dikdörtgen, daire, kare formlu olumlar perspektifin öne çekildiği düz yüzeylerin köşe kenarlarını sınırlarken resimde eşzamanlı tekrarların temelini kuruyor. Sanki ilk maddenin biçim alışı gibi ya da bu biçim alışın bir kesiti gibi ya da ilk ışığın nesneyi aydınlatması gibi öne çıkıyor ve yaradılışın ceninlerine dönüyor. Sanatçının yüzeyde konik yumurtamsı unsurlardan oluşan salt göndermesiz, benzersiz, gölgesiz, sıra dışı formları bir Aureol betimini andırarak tüm tuvale belli dengelerle yerleşerek; geometri dışı alanlara yeni bir nesne anlayışının özünü temsil ediyor. Mithat Şen'in gerçeklik anlayışı: parçalara ayrılmış benzeş öğelerin bir arada bir aynada kırılmışçasına karşıdan yansıyan varlık parçalarını bütüne teslim eden bir hamleyle açığa çıkıyor. Mikro yaradılış düzeyinin gizil formları, bize yabancı gibi gözüken bir anlık şeylerin biçim alışları sanatçı tarafından yüzeyde dondurularak kompozisyonun başat estetik elemanları oluyor. Amorf bir dil kullanan sanatçı için ne geometrik bir kompozisyon önem taşıyor ne de klasik estetiğin kuralları. Onun için en önemli an, varoluşun gizil kaygan her an şekil değiştiren mutlak olmayan biçimlerinin ışık renkleriyle donatılması ve yüzeyde mutlaklaştırılması. Dış dünyanın piramidal yapısındaki karışık görünümün ayıklanması, netleşmesi sanatçının ilk hedeflerini belirliyor. Yalın bir dile varmak ancak böylesine hamleler ve frekanslarla belirleniyor ve o da bunu gerçekleştirirken ağır başlı renklerin eşliğinde planlara ulaşılıyor. Kaos adı verilen durum aşılarak maddenin ilk haline, ilk yoğunluğuna yolculuk başlıyor. Doğulu bilgin Kadri'nin bir tebliğinde ifade ettiği gibi 'Dünya gibi ortamlarda görülen düzensizlik'; düzendeki büyük karakterleri değerlendirmek üzere Mithat Şen tarafından ele alınıyor ve yüzeyde pekiştirilerek ilerlenen yolda merkeze doğru bir yolculuk başlıyor. Kare, üçgen, dikdörtgen gibi mutlak cevherlerden yola çıkan sanatçı; yaradılışın dört temel unsurunun dört temel geometrik forma denk düştüğünü biliyor.

Sergi Kataloğu

Ekran Resmi 2019-01-23 22.08.06.png

Sergi Broşürü

Ekran Resmi 2019-01-23 22.07.52.png

Eserler

bottom of page