top of page

2007

MAC Art Gallery

Alanus De Insulis

Gülseli İnal

 

[…]

Mithat Şen'in varlık mertebelerinin geometrik temsilleri arasından daireyi zamansal ard ardalık; varoluşun tüm anlarını ya da bu varoluş sırasında tüm eylemleri, fiilleri jestleri kuşatan bir ifade alanı olarak belirlemesi; bir başlangıç noktasına denk düşmesini yaşamak ve onu yorumlama istencinden kaynaklanır. Her eser yeni bir başlangıç noktasıdır onun için. Eserlerin salınım kodlarına göre yüzeyde olup biten bir hareketten söz edebiliriz. Yüzey çalışmalarında sanatçı kendi ifadesine göre alçak rölyef uygulaması yapar. Kâh çocukluk anılarından bir renk kâh geleneksel kültürden bir renk kâh düşünsel bir renk ya da renksizlik eserlerin tonlarını belirler. Bir kırmızı daire tüllerle kaplı, diğeri parlak fuşya kumaş, bir diğeri göl yeşili yapay kumaş, diğeri Bizans moru deri, bir diğeri saf keten, bir diğeri siyah yine siyah ve siyah saten... Hacmin kırılması değil ama sanatçının İfadesine göre yüzey kırılması yaşanır eserlerde. Pentür ya da tablo geleneği bütünüyle bir kenara bırakılarak Fraktal bir yapı-boz oyunu içinde ilerler estetik ifade. Hiçbir şeyin temsili yoktur ve kendisi vardır sadece. Bir şeyin bir nesnenin ya da öznenin temsili bir ifadesinden söz edemeyiz ancak kendilerinden söz edebiliriz sanatçıya göre. Tuvalin ya da eserin kendisinde taşıdığı imge; algıyı merkeze taşırken sanatçının hedefi mutlaklar üzerinden konuşmaktır ya da iletişim kurmak.

Sergi Kataloğu

Ekran Resmi 2019-01-23 22.41.53.png

Sergi Davetiyesi

Ekran Resmi 2019-01-23 22.41.35.png

Eserler

bottom of page