top of page

2014

Galeri Nev Ankara

“1984”ün ardından, Galeri Nev, bir başka kitaba, Paul Virilio’nun ilk kez 1984 yılında yayımlanan “L’ESPACE CRITIQUE” isimli derlemesine bir göndermede bulunuyor. Kitap, kent mekanının algılanması ve deneyimlenmesi üzerine düşünen yazarın, pek çok öncü önermesini, özellikle mimarlık ve sosyoloji alanlarına kazandırmasıyla tanınıyor. Bu önermeler içinde, bugünün ulaşım ve iletişim teknolojilerinin, kentin sınırlarını, yakınlıklarını ve uzaklıklarını silmesi de tartışılıyor.“L’ESPACE CRITIQUE” sergisi, gelişen baskı tekniklerini, özellikle de litografiyi, modernist estetiği doğuran metropolün bir buluşu olarak değerlendiriyor. Litografinin, kenti sınırsızlaştıran, basının endüstrileşmesi, günlük gazetenin yaygınlaşması, reklamcılığın, reprodüksiyonun, tasarım ve grafik kültürünün örgütlenmesi, fotoğrafın bulunmasıyla eş zamanlı olduğunu anımsatıyor. Aynı biçimde sergi, litografiyi izleyen serigrafi ile dijital teknikleri de postmodernist kent ile ilişkilendirerek düşünmeyi öneriyor.

bottom of page