top of page

1999

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 89 sanatçının 200 yapıtından oluşan özgün baskı koleksiyonu ile çağdaş Türk sanatında kuşakları buluşturuyor. "Müzesini Düşleyen Sergi" adındaki bu buluşma, fakültenin özgün baskı müzesini kurma girişiminin de ilk adımını oluşturuyor. Sergi, çağdaş sanatımızın özgün baskıya yansıyan boyutunu bir bütünlük içinde izleyiciye sunmayı amaçlıyor. Sergide yer alan koleksiyon, 1906 doğumlu Aliye Berger ve Nurullah Berk'le başlayıp, 1970'lerde doğan sanatçılara kadar uzanıyor. Sergi koleksiyonu Prof. Mustafa Aslıer, Prof. Süleyman Saim Tekcan ve Prof. Fevzi Karakoç'tan oluşan bir kurul ta-rafından belirlendi. Çok sayıda üretildikleri için maddi açıdan ulaşılabilir nitelik taşıyan özgün baskı ürünleri, sanatın toplumsallaştırma çabalarında önemli bir rol oynuyor. Bu koleksiyonun oluşmasında da sanatçıların bu toplumsal bakışlarının önemli payı var. Korunabilme ve taşına- bilmede kolaylıklar sunan özgün baskı ürünleri, Türkiye gibi sanatla toplumun buluşmasını sağlayacak mekânların ve organizasyonların bulunmadığı bir ülkede önemli misyonlar üstleniyor.

Görseller

bottom of page