top of page

2017

Mustafa Kemal Kültür Merkezi

Kıymet Giray

Mithat Şen, varlık kavramını oluşum olarak düzenler ve insanın varlığının asal ögesinin beden olduğunu savlayarak resimler yapar. Parçalar ve bütünler, var olmak ve varlık çizgisinde bir araya gelir. Embriyolar değişmez modüler sistemler olarak Mithat Şen’in atmosferlerine dağılırken, benzer formların değişken ayrıntıları ön plana çıkar. Varlığı belirleyen duruş olgusunun farklılık üzerindeki etkisini vurgular. Kümelenerek bir araya gelmek, dağılıp tek kalmak Şen’in var olmaya bakışını belirler. Eserlerinde, birim ve form değiştirmeden, farklı kompozisyonlara ve farklı oluşumlara, farklı malzemeler ve farklı strüktürlerle ulaşmanın sınırsız denemesini gerçekleştirir.

Sergi Kitabı

Ekran Resmi 2019-05-24 15.53.34.png

Eserler

bottom of page